Κ.Τ.Ε.Λ.

ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2015

  Θήβα-Αθήνα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  06:00 + + + + +    
  07:00 + + + + + + +
  08:00 + + + + + +  
  09:00 + + + + + + +
  10:00 + + + + +    
  11:00 + + + + + + +
  12:00 + + + + +    
  13:00 + + + + + + +
  14:00 + + + + +    
  15:00 + + + + + + +
  16:00 + + + + +    
  17:00 + + + + + + +
  18:00 + + + + +    
  19:00 + + + + + + +
  20:30 + + + + + + +
  Θήβα-Αθήνα ΕΞΠΡΕΣ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  06:45 + + + + +    
  Αθήνα-Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  06:00 + + + + +    
  07:00 + + + + + + +
  08:00 + + + + +    
  09:00 + + + + + + +
  10:00 + + + + +    
  11:00 + + + + + + +
  12:00 + + + + +    
  13:00 + + + + + + +
  14:00 + + + + +    
  15:00 + + + + + + +
  16:00 + + + + +    
  17:00 + + + + + + +
  18:00 + + + + +    
  19:00 + + + + + + +
  20:15 + + + + +    
  21:00 + + + + + + +
  Θήβα – Δόμβραινα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
                 
                 
  12:30 + + + + + +  
  14:30 + + + + + + +
  17:30 + + + + + +  
  Δόμβραινα - Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:00 + + + + + +  
                 
  11:55 + + + + + + +
  18:50 + + + + + + +
  Θήβα - Θεσπιές Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:45 + + + + +    
                 
                 
  11:30 + + + + +    
  12:30 + + + + + +  
  14:30 + + + + + + +
  14:30 + + + + + +  
  16:00 + + + + + +  
  17:30 + + + + + +  
  20:30 + + + + + + +
  Θεσπιές - Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  06:30 + + + + +    
  07:10 + + + + +    
  07:30 + + + + + +  
  08:30 + + + + +    
  09:20 + + + + + +  
          + + +  
  12:20 + + + + + + +
  15:10 + + + + +    
  16:10           + +
  19:15 + + + + + + +
  Θήβα – Ασωπία Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  06:00 + + + + +    
  12:15 + + + + +    
  14:15 + + + + + +  
  14:30             +
  Ασωπία - Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:20 + + + + +    
  08:30 + + + + + +  
  15:30 + + + + + +  
  Θήβα – Μαυρομάτι Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:45 + + + + +    
  11:30 + + + + +    
  14:30 + + + + + +  
  20:30 + + + + + + +
  Μαυρομάτι - Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  06:10 + + + + +    
  09:15              
  15:00 + + + + +    
  16:00           + +
  Θήβα - Νεοχώρι - Παναγία Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  11:30 + + + + +    
  12:30 + + + + +    
  14:30 + + + + + +  
  20:30 + + + + + + +
  Παναγία – Νεοχώρι- Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:00 + + + + +    
  09:00            + +
  15:00 + + + + +    
  16:00           + +
  Θήβα – Ξηρονομή Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
                 
                 
  12:35 + + + + + +  
  14:30 + + + + + + +
  17:30 + + + + + +  
  Ξηρονομή - Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:10 + + + + + +  
                 
  12:05 + + + + + + +
  19:00 + + + + + + +
                 
  Θήβα-Λουτουφί-Λεύκτρα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  11:30 + + + + + +  
  14:10 + + + + + +  
  16:00 + + + + +    
  20:00 + + + + +    
  Λεύκτρα -Λουτουφί- Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:15 + + + + +    
  08:00           +  
  11:45 + + + + + +  
  16:25 + + + + +    
  Θήβα- Μελισ/ρι-Καπαρέλι Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  11:30 + + + + + +  
  14:10 + + + + + +  
  16:00 + + + + +    
  20:00 + + + + +    
  Καπαρέλι-Μελισ/ρι - Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:15 + + + + +    
  08:00           +  
  11:30 + + + + + +  
  16:20 + + + + +    
  Θήβα - Ερυθρές Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:00 + + + + +    
  10:30 + + + + +    
  12:30 + + + + +    
  14:10 + + + + + +  
  20:00 + + + + +    
  Ερυθρές - Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:35 + + + + +    
  09:00 + + + + + +  
  11:15 + + + + +    
  Θήβα - Πλαταιές Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  10:30 + + + + +    
  14:10 + + + + + +  
  20:00 + + + + +    
  Πλαταιές - Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:30 + + + + +    
  08:50 + + + + + +  
  10:50 + + + + +    
  Θήβα - Νεοχωράκι Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  06:00 + + + + +    
  12:15 + + + + +    
  14:15 + + + + + +  
  14:30             +
  Νεοχωράκι - Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:30 + + + + +    
  08:45 + + + + + +  
  15:45 + + + + + +  
  Θήβα - Καλλιθέα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  06:00 + + + + +    
  12:15 + + + + +    
  14:15 + + + + + +  
  14:30             +
  Καλλιθέα - Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:25              
  08:40 + + + + + +  
  15:40 + + + + + +  
  Θήβα – Βάγια – Λεοντάρι Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:45 + + + + +    
                 
                 
  11:30 + + + + +    
  12:30 + + + + + +  
  14:30 + + + + + +  
  16:00 + + + + +    
  17:30 + + + + + +  
  20:30 + + + + + + +
  Λεοντάρι-Βάγια-Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  06:35 + + + + +    
  07:10 + + + + +    
  07:30 + + + + + +  
  08:30 + + + + +    
  09:20 + + + + + +  
                 
  12:20 + + + + + + +
  15:10 + + + + +    
  16:10           + +
  16:30 + + + + +    
  19:30 + + + + + + +
  Θήβα-Τανάγρα-Σχηματάρι Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  06:00 + + + + + +  
  12:55 + + + + +    
  14:15 + + + + + +  
  14:30             +
  Σχηματάρι-Τανάγρα-Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  08:00 + + + + + +  
  15:00 + + + + + +  
  Σχηματάρι-Αγ.Θωμάς-Κλειδί Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  06:45 + + + + +    
  13:45 + + + + +    
  Κλειδί - Αγ.Θωμάς- Κλειδί Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:15 + + + + +    
  14:00 + + + + +    
  Άρμα – Ελαιών – Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  08:10 + + + + +    
  Θήβα – Ελαιών – Άρμα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  12:55 + + + + +    
  Θήβα-Δερβενοχώρια Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:00 + + + + +    
  12:30 + + + + +    
  Δερβενοχώρια-Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  08:15 + + + + +    
  13:30 + + + + +    
  Θήβα-Υπάτο -Μουρίκι-Πλατανάκι Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:00 + + + + +    
  14:10 + + + + +    
  Υπατο-Πλατανάκι-Μουρίκι-Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:15 + + + + +    
    + + + + +    
  Θήβα-Ακραίφνιο-Ν.Κόκκινο Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  06:30 + + + + +    
  11:00 +   +   +    
  14:15 + + + + +    
  Ν.Κόκκινο - Ακραίφνιο – Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:20 + + + + +    
  11:40 +   +   +    
  15:45 + + + + +    
  ΘΗΒΑ- ΣΑΡΑΝΤΗ [ παραλία ] Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
                 
  14:30 + + + + + + +
  ΣΑΡΑΝΤΗ [ παραλία ]- ΘΗΒΑ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
                 
  18:30 + + + + + + +

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

22620 27511 - 12

Ώρες λειτουργίας: 07:00 - 22:00

Χάρτης