Κ.Τ.Ε.Λ.

ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ

ΘΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 11/7/ 2016

ΚΤΕΛ ΘΗΒΑΣ              
Θήβα-Αθήνα         

           Δευτέρα

Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
6:00 + + + + +    
7:00 + + + + + + +
8:00 + + + + + +  
9:00 + + + + + + +
               
11:00 + + + + + + +
               
13:00 + + + + + + +
               
15:00 + + + + + + +
               
17:00 + + + + + + +
               
19:00 + + + + + + +
20:30 + + + + + + +
               
               
Αθήνα-Θήβα Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
6:00 + + + + +    
7:00 + + + + + + +
               
9:00 + + + + + + +
               
11:00 + + + + + + +
               
13:00 + + + + + + +
               
15:00 + + + + + + +
16:00 + + + + +    
17:00 + + + + + + +
               
19:00 + + + + + + +
               
21:00 + + + + + + +
               
               
Θήβα - Δόμβαινα-προδρομ, Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
10:00 + + + + +    
10:30           + +
10:20             +
12:30 + + + + + +  
14:30 + + + + + + +
17:30 + + + + + +  
Δόμβαινα - Θήβα Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
7:00 + + + + + +  
9:40 + + + + + +  
11:55 + + + + + + +
19:15 + + + + + + +
               
Θήβα - Θεσπιές Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
7:45 + + + + +    
10:00 + + + + +    
10:30           + +
10:20             +
11:30 + + + + +    
               
14:30 + + + + + + +
16:00 + + + + +    
17:30 + + + + + +  
20:30 + + + + + + +
Θεσπιές - Θήβα Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
6:20 + + + + +    
7:10 + + + + +    
7:30 + + + + + +  
8:30 + + + + +    
9:20 + + + + + +  
10:10 + + + + + +  
12:20 + + + + + + +
16:00 + + + + + + +
16:30 + + + + +    
19:45 + + + + + + +
               
Θήβα - Ασωπία Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
6:00 + + + + +    
12:15 + + + + +    
14:15 + + + + + +  
14:30             +
Ασωπία - Θήβα Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
7:20 + + + + +    
8:30 + + + + + +  
15:30 + + + + + +  
               
Θήβα - Μαυρομμάτι Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
7:45 + + + + +    
11:30 + + + + +    
               
14:30 + + + + + +  
20:30 + + + + + + +
Μαυρομμάτι - Θήβα Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
6:10 + + + + +    
9:15 + + + + + +  
16:00 + + + + + + +
Θήβα- Νεοχώρι-Παναγία Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
11:30 + + + + +    
               
14:30 + + + + + +  
20:30 + + + + + + +
Παναγία-Νεοχώρι- Θήβα Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
7:00 + + + + +    
9:00           +  
16:00 + + + + + + +
Θήβα - Ξηρονομή Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
10:00 + + + + +    
10:30           + +
12:30 + + + + + +  
14:30 + + + + + + +
17:30 + + + + + +  
Ξηρονομή - Θήβα Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
7:10 + + + + + +  
9:45 + + + + + +  
12:05 + + + + + + +
19:20 + + + + + + +
               
Θήβα-Λουτουφί-Λεύκτρα Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
11:30 + + + + + +  
14:10 + + + + + +  
16:00 + + + + +    
20:00 + + + + +    
Λεύκτρα -Λουτουφι- Θήβα Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
7:15 + + + + +    
8:00           +  
11:45 + + + + + +  
16:25 + + + + +    
Θήβα- Μελισ-Καπαρέλι Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
11:30 + + + + + +  
14:10 + + + + + +  
16:00 + + + + +    
20:00 + + + + +    
Καπαρέλι-Μελισ - Θήβα Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
7:15 + + + + +    
8:00           +  
11:30 + + + + + +  
16:20 + + + + +    
Θήβα - Ερυθρές Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
7:00 + + + + +    
10:30 + + + + +    
12:30 + + + + +    
14:10 + + + + + +  
20:00 + + + + +    
Ερυθρές - Θήβα Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
7:35 + + + + +    
9:00 + + + + + +  
11:15 + + + + +    
               
Θήβα - Πλαταιές Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
10:30 + + + + +    
14:10 + + + + + +  
20:00 + + + + +    
Πλαταιές - Θήβα Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
7:30 + + + + +    
8:50 + + + + + +  
10:50 + + + + +    
Θήβα - Νεοχωράκι Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
6:00 + + + + +    
12:15 + + + + +    
14:15 + + + + + +  
14:30             +
Νεοχωράκι - Θήβα Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
7:30 + + + + +    
8:45 + + + + + +  
15:45 + + + + + +  
               
Θήβα - Καλλιθέα Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
6:00 + + + + +    
12:15 + + + + +    
14:15 + + + + + +  
14:30             +
Καλλιθέα - Θήβα Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
7:25              
8:40 + + + + + +  
15:40 + + + + + +  
               
θήβα-Βάγια-Λεοντάρι Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
7:45 + + + + +    
10:00 + + + + +    
10:30           + +
11:30 + + + + +    
12:30 + + + + + +  
14:30 + + + + + +  
16:00 + + + + +    
17:30 + + + + + +  
20:30 + + + + + + +
               
Λεοντάρι-Βάγια-Θήβα Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
6:35 + + + + +    
7:10 + + + + +    
7:30 + + + + + +  
8:30 + + + + +    
9:20 + + + + + +  
10:10 + + + + + +  
12:20 + + + + + + +
16:15 + + + + + + +
16:30 + + + + +    
19:15 + + + + + + +
Θήβα-Τανάγρα-Σχηματάρι Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
6:00 + + + + + +  
12:55 + + + + +    
14:15 + + + + + +  
14:30             +
Σχηματάρι-Τανάγρα-Θήβα. Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
8:00 + + + + + +  
15:00 + + + + + +  
Σχηματάρι-Αγ.Θωμάς-Κλειδί Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
6:45 + + + + +    
13:45 + + + + +    
ΚλειδΊ-Αγ.Θωμάς-Σχηματάρι Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
7:15 + + + + +    
14:00 + + + + +    
Aρμα-Ελεων-θηβα Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
8:10 + + + + +    
               
Θήβα-Ελεών-Αρμα Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
12:55 + + + + +    
Θήβα-Δερβενοχώρια Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
7:00 + + + + +    
12:30 + + + + +    
Δερβενοχώρια-Θήβα Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
8:15 + + + + +    
13:30 + + + + +    
Θήβα-Υπατο-Μουρίκι-Πλατανάκι Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
7:00 + + + + +    
14:10 + + + + +    
Υπατο-Πλατανακι-Μουρικη-θηβα Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
7:15 + + + + +    
14:30 + + + + +    
θηβ-Ακραιφνιο-Ν'κοκκινο Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
6:30 + + + + +    
14:15 + + + + +    
Ν'κοκκινο-Ακραιφνιο -θηβα Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
7:20 + + + + +    
15:45 + + + + +    
ΘΗΒΑ- ΣΑΡΑΝΤΗ [ παραλια ] Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
10:00 + + + + +    
10:20             +
10:30           +  
12:30 + + + + + +  
14:30 + + + + + + +
 ΣΑΡΑΝΤΗ [ παραλια ]- ΘΗΒΑ  Δευτέρα Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
9:15 + + + + + +  
11:30 + + + + + + +
εως Δομβραινα  τοπικο          13:45:00 μμ + + + + +    
19:00 + + + + + + +
               

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2015

  Θήβα-Αθήνα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  06:00 + + + + +    
  07:00 + + + + + + +
  08:00 + + + + + +  
  09:00 + + + + + + +
  10:00 + + + + +    
  11:00 + + + + + + +
  12:00 + + + + +    
  13:00 + + + + + + +
  14:00 + + + + +    
  15:00 + + + + + + +
  16:00 + + + + +    
  17:00 + + + + + + +
  18:00 + + + + +    
  19:00 + + + + + + +
  20:30 + + + + + + +
  Θήβα-Αθήνα ΕΞΠΡΕΣ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  06:45 + + + + +    
  Αθήνα-Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  06:00 + + + + +    
  07:00 + + + + + + +
  08:00 + + + + +    
  09:00 + + + + + + +
  10:00 + + + + +    
  11:00 + + + + + + +
  12:00 + + + + +    
  13:00 + + + + + + +
  14:00 + + + + +    
  15:00 + + + + + + +
  16:00 + + + + +    
  17:00 + + + + + + +
  18:00 + + + + +    
  19:00 + + + + + + +
  20:15 + + + + +    
  21:00 + + + + + + +
  Θήβα – Δόμβραινα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
                 
                 
  12:30 + + + + + +  
  14:30 + + + + + + +
  17:30 + + + + + +  
  Δόμβραινα - Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:00 + + + + + +  
                 
  11:55 + + + + + + +
  18:50 + + + + + + +
  Θήβα - Θεσπιές Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:45 + + + + +    
                 
                 
  11:30 + + + + +    
  12:30 + + + + + +  
  14:30 + + + + + + +
  14:30 + + + + + +  
  16:00 + + + + + +  
  17:30 + + + + + +  
  20:30 + + + + + + +
  Θεσπιές - Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  06:30 + + + + +    
  07:10 + + + + +    
  07:30 + + + + + +  
  08:30 + + + + +    
  09:20 + + + + + +  
          + + +  
  12:20 + + + + + + +
  15:10 + + + + +    
  16:10           + +
  19:15 + + + + + + +
  Θήβα – Ασωπία Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  06:00 + + + + +    
  12:15 + + + + +    
  14:15 + + + + + +  
  14:30             +
  Ασωπία - Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:20 + + + + +    
  08:30 + + + + + +  
  15:30 + + + + + +  
  Θήβα – Μαυρομάτι Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:45 + + + + +    
  11:30 + + + + +    
  14:30 + + + + + +  
  20:30 + + + + + + +
  Μαυρομάτι - Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  06:10 + + + + +    
  09:15              
  15:00 + + + + +    
  16:00           + +
  Θήβα - Νεοχώρι - Παναγία Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  11:30 + + + + +    
  12:30 + + + + +    
  14:30 + + + + + +  
  20:30 + + + + + + +
  Παναγία – Νεοχώρι- Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:00 + + + + +    
  09:00            + +
  15:00 + + + + +    
  16:00           + +
  Θήβα – Ξηρονομή Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
                 
                 
  12:35 + + + + + +  
  14:30 + + + + + + +
  17:30 + + + + + +  
  Ξηρονομή - Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:10 + + + + + +  
                 
  12:05 + + + + + + +
  19:00 + + + + + + +
                 
  Θήβα-Λουτουφί-Λεύκτρα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  11:30 + + + + + +  
  14:10 + + + + + +  
  16:00 + + + + +    
  20:00 + + + + +    
  Λεύκτρα -Λουτουφί- Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:15 + + + + +    
  08:00           +  
  11:45 + + + + + +  
  16:25 + + + + +    
  Θήβα- Μελισ/ρι-Καπαρέλι Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  11:30 + + + + + +  
  14:10 + + + + + +  
  16:00 + + + + +    
  20:00 + + + + +    
  Καπαρέλι-Μελισ/ρι - Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:15 + + + + +    
  08:00           +  
  11:30 + + + + + +  
  16:20 + + + + +    
  Θήβα - Ερυθρές Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:00 + + + + +    
  10:30 + + + + +    
  12:30 + + + + +    
  14:10 + + + + + +  
  20:00 + + + + +    
  Ερυθρές - Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:35 + + + + +    
  09:00 + + + + + +  
  11:15 + + + + +    
  Θήβα - Πλαταιές Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  10:30 + + + + +    
  14:10 + + + + + +  
  20:00 + + + + +    
  Πλαταιές - Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:30 + + + + +    
  08:50 + + + + + +  
  10:50 + + + + +    
  Θήβα - Νεοχωράκι Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  06:00 + + + + +    
  12:15 + + + + +    
  14:15 + + + + + +  
  14:30             +
  Νεοχωράκι - Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:30 + + + + +    
  08:45 + + + + + +  
  15:45 + + + + + +  
  Θήβα - Καλλιθέα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  06:00 + + + + +    
  12:15 + + + + +    
  14:15 + + + + + +  
  14:30             +
  Καλλιθέα - Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:25              
  08:40 + + + + + +  
  15:40 + + + + + +  
  Θήβα – Βάγια – Λεοντάρι Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:45 + + + + +    
                 
                 
  11:30 + + + + +    
  12:30 + + + + + +  
  14:30 + + + + + +  
  16:00 + + + + +    
  17:30 + + + + + +  
  20:30 + + + + + + +
  Λεοντάρι-Βάγια-Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  06:35 + + + + +    
  07:10 + + + + +    
  07:30 + + + + + +  
  08:30 + + + + +    
  09:20 + + + + + +  
                 
  12:20 + + + + + + +
  15:10 + + + + +    
  16:10           + +
  16:30 + + + + +    
  19:30 + + + + + + +
  Θήβα-Τανάγρα-Σχηματάρι Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  06:00 + + + + + +  
  12:55 + + + + +    
  14:15 + + + + + +  
  14:30             +
  Σχηματάρι-Τανάγρα-Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  08:00 + + + + + +  
  15:00 + + + + + +  
  Σχηματάρι-Αγ.Θωμάς-Κλειδί Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  06:45 + + + + +    
  13:45 + + + + +    
  Κλειδί - Αγ.Θωμάς- Κλειδί Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:15 + + + + +    
  14:00 + + + + +    
  Άρμα – Ελαιών – Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  08:10 + + + + +    
  Θήβα – Ελαιών – Άρμα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  12:55 + + + + +    
  Θήβα-Δερβενοχώρια Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:00 + + + + +    
  12:30 + + + + +    
  Δερβενοχώρια-Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  08:15 + + + + +    
  13:30 + + + + +    
  Θήβα-Υπάτο -Μουρίκι-Πλατανάκι Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:00 + + + + +    
  14:10 + + + + +    
  Υπατο-Πλατανάκι-Μουρίκι-Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:15 + + + + +    
    + + + + +    
  Θήβα-Ακραίφνιο-Ν.Κόκκινο Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  06:30 + + + + +    
  11:00 +   +   +    
  14:15 + + + + +    
  Ν.Κόκκινο - Ακραίφνιο – Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:20 + + + + +    
  11:40 +   +   +    
  15:45 + + + + +    
  ΘΗΒΑ- ΣΑΡΑΝΤΗ [ παραλία ] Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
                 
  14:30 + + + + + + +
  ΣΑΡΑΝΤΗ [ παραλία ]- ΘΗΒΑ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
                 
  18:30 + + + + + + +

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

22620 27511 - 12

Ώρες λειτουργίας: 07:00 - 22:00

Χάρτης